סתם הגיג תמים

 הגיהינום וגן העדן 
 נמוגו מעולם המעשה
 נמזגו ונמהלו להם בזמן
 בחלוקת השלל של 
עונות השנה.
 הגיהינום נטל לעצמו
 את הקיץ והחורף
 וגן העדן את 
הסתיו והאביב.
 וכך בקיץ ובחורף
 מגלה הגיהינום 
מעת לעת
 את פניו האכזריות
 באש השורפת או
 במים הזידונים.
 וגן העדן מגלה
 את פניו העדינות 
 בסתיו ובאביב
 עת נפתחים שעריו 
 בסדק דקיק 
 להנשיב ולהפיח
רוח נעימה ומפייסת
בסתיו
 ובאביב למלט
קרן שמש חמימה
 ומלטפת