דרכתי בשמיכם

"שמי התכלת"

ככתם ירח

דהוי וחיוור.

מן עביב קטון

ומסובך

המאיים להפר

את שלוותכם

המדומה.

לעת ערב

 עת החושך

יכסה ארץ

 יאיר עביבי זה

שבעתיים

 כאור הלבנה

במילואה

וידעתם כי

תורת אמת

הייתה בפי

וכי אהבת

האדם

שבלבבי

 היא אשר

סמכתני