החיים שלנו מתחלקים לשלוש.
הכנות לטיול
טיול
דיבורים על חוויות מהטיול.

בני חמש עם הגננת לגן חיות.
בני עשר טיול שנתי.
בני חמש עשרה טיול תנועה.
בני עשרים מסע כומתה.
עשרים וחמש למזרח הרחוק
(
מדיטציה או סמים).
שלושים עם הילד בעגלה (שיישן).
שלושים וחמש טיול בוקר עם הכלב.
ארבעים חופשה עם....
ארבעים וחמש כנס מקצועי בארה"ב.
חמישים לעסקים - עם המזכירה.
חמישים וחמש עם הבוס לסין - לחתימת חוזה.
ששים עם האישה - לאירופה.
שישים וחמש פגש באילת - פרישה לגמלאות.
שבעים לספארי - עם הנכדים.
שבעים וחמש צעדת בוקר - כי הרופא אמר.
שמונים עם הליכון ופיליפינית.
שמונים וחמש מחזירים ציוד.