דמעות שקטות

דמעות זולגות משתי עינייך,

כמו רסיסי הטל שירד בליל אמש על פרחייך.

דמעות שקטות ועצובות, דמעות שקופות וקטנטנות.

על לחייך הם זרמו כמו נהרות, כמו נחלים.

הפורצים מתוך מעיין הנשמה.

ויורדים לכיוון מטה,

לכיוון ים המוות הנורא.

דמעות שקופות וקטנטנות רוצות שישוב לכאן,

דמעות שקטות ועצובות מקריבות לאלוהים קורבן...