בתחתית הנהר אבנים מעשנות

אחד עם תמונה בארנק של האקסית

ואחת עם מחשוף ומשאלה צנועה למבט

 שניים שמדברים אחד לעבר השני

וכולם עם כוס חצי ריקה ביד