ואתה צריך ללכת

הלחץ גובר לך

ולא לשמור;

נהר-אנשים קטנים

לכלוכים קטנים

נשבר על דלת לב זהב,

מפתחותיה תלויות על צווארך

בתחינה

אנא פתח, מרחוק באנו

אנשים קטנים ומלוכלכים

פתח לנו. והלחץ

גובר לך ללכת

אתה צריך לפתוח את הדלת.

 

(בעקבות עבודת סדרנות במיצג בעיר דוד)