דמייני שאת רחֶפֶת

אשה גבוהה מכל זה

כאילו אין בָּךְ ארצות שלמוֹת של

סהר פורה

 

 

*

לילה חמישי

באה לצייר על קירות המערה שלךָ

בִּיזוֹנִים*

והם פותחים פיהם ואומרים:

אין לנו אלא

     לראותךְ בלבד

     לראותךְ בלבד

 

 

 

*בִּיזוֹן הוא סוג של פר.