(1) גם אם בניחוח רפתות אצטרך לשאתך על כתפיי
אעשה זאת בשני נחיריי הנושפים
אהבה.

(2) מצאתיך בין גחלים רוחשות
שיפודי העבר התפחמו
וגלד חרוך הצמיח בשר.

(3) וכך שנינו:
אל תאמר זה אני וזו את, אמור-

תניא.