פרפר קטן

פרפר קטן פרש כנפיים, ועף בשמיים.

מחפש הוא את הפרח, מחפש הוא אותך.

לפעמים נדקר הוא מאיזה פרח אכזר,

לפעמים טעמו של הצוף פשוט מר.

אך הקטן לא מתעייף ,וממשיך להתעופף.

מיאוש לתקוה, מאהבה לדמעה.

עד שלבסוף הוא ימצא את הפרח,

עד שלבסוף הוא ימצא אותך...