אשמתי

בזבזתי

גמגמתי

דחיתי

הססתי

והזנחתי

זנחתי

טפחתי אשליות

יצאתי לרגע

כאילו כזה

לא ממש חזרתי

מרחתי

נענעתי בראש בביטול

סלחתי לעצמי

עשיתי כאילו

פספסתי

צחקתי

קולי שלי שמעתי ואולי לא?

רחמתי על עצמי

שפכתי דמעות

תנין.

ואיך אשא פנים

לפני

ואיך אדע את נפשי

שלא חטאה ולא רשעה

אלא סתם

סתם

סתם