זה התחיל-

הוא כבה.

פעמיים ברצף.

הייה איטי בהילוכו.

הפחד-הייה עז

רעדתי-

התקדמתי לעבר צד סואן-

דיברתי, כל הזמן.

הרוגע, שלאט לאט חילחל עם הזמן

לא הייה מספיק.

הזמן תם.

מתח. לחץ.

הרגשה שאי אפשר-

אך על צג המחשב- ראיתי: עבר!