הן הגיעה העת,

הן הזמן לעקור מן הלב

דמיונות ארורים

וחלומות שוא

לחתוך,מהר! מיד! עכשיו!

 

לשכוח מהכל,

ולהרחיק נדוד

במחוזות הרגש הגועש,

להתנתק שוב מהכל,

ממחולות הלב ששב לו ורועש,

 

להתעלם,למחוק את כל הזכרונות,

החלומות ואת פשרם,

לחזור לו לעתיד

הלא נודע,

הנעלם.