נו כבר נו..

חלוף לך זמן!!

ולמה מאט אתה את הקצב?

אנא אל תגרום לי לעצב!

התחילה ספירה לאחור,

עוד שבועיים ומחצה

לארץ חמד במטוס

את הים אחצה!