אני אקום,
אנער את אבק הזכרונות מעליי
אזקוף את גבי, איישר את רגליי
ואכין את עצמי לדרך חדשה.


אני אקום,
אנגב את הדמעה,
ארוקן את התיק
שלא יכביד על המסע
מה היה כבר נעשה.


אני אקום,
אמשיך לצעוד בשביל חיי
אזקוף ראשי
ולא אביט מאחוריי.