חבקי אותי אחות

חבקי חזק חזק

הנה פרחת לך פרח בר

ומצאת עתה דודך בין שושנים

כמעיין אלעד המשתפך אל הירדן

משקה הוא את  הבר שמסביב

 

חבקי חזק לי אחותי האהובה,

אהבתך אין קץ לי נעמה,

עתה תבני לך בית

על עמודי שיש איתני תורה וטהרה,

בית קודש,בית שימחה ואהבה

 

חבקי חזק אל המרחק,

אל מקומי שבגולה,

אין קץ לדמעותי, בדמייני אותך,

עוטיה בד לבן טהור קדוש

ומרחפת לחופת אנוש

 

חבקי חזק אותי אחות

חזק חזק,

וכך נדע שתינו,אחותי,

כי לא ראות

ולא מרחק של ארץ קודש ונכר

לא ינתקונו זו מזו

 

ולא תם מסלולן של דמעותי לשמע הבשורה

חבקיני אחותי חזק חזק עד זמן יבוא

ונתראה .

ונתחבק.

 

לאחותי בר.