ממלמל שמע ישרא-ל

לפני השינה

נזכר במה שהיה לפני בדיוק שנה,

בבכי, בארון בקינה,

איך ישבתי  שבעה בפינה,

 

איך בכיתי שאיש לא ראה,

איך נזכרתי בך הגדול הגיבור,

איך נלחמת, נגחת כמו שור,

איך רצת לתופת בלי פחד,

איך צעקת אתה:

"שמע ישרא-ל ה' אלוקינו ה' אחד!