הן דרך מפותלת נסללת עתה ברגלי היחפות

הפנו מבטן נשים מתנשאות

ואחרוק את שיני בדממה חשוקה

אעצום את עיני ואטעה בדרכים

ואתהה על דרכי

עד אשר אגיע לחוף מבטחים.