ספינת רפאים

תשע קומות גדולתה,

מחסומים לא יתרצו מעלתה

ופגעים לא יעצרוה.

משברים ילחכו שדרתה

וקומתה אימה תהלך.

ובקצה התורן

נאחז בכל כוחותיו

פן רוחות הימה ישליכוהו.

וריקה הספינה

קברניטה נעלם,

מלחיה בדוגית נמלטו.

מטלטלת הספינה

בין ימים ליבשות,

אך נווטה תלוי מראש התורן.

שחפים ילווה

דולפינים נטשוה,

עד יוושע מובילה.

והאופק רועד,

קרן ראשונה קורצת,

עורו צפוד

ופניו צרובים.

אט נוטה הספינה, גלים ינווטוה,

האדם על התורן תלוי.

 

משל הוא לחוסר האונים

האוחז כל אדם באשר הוא.

חולשת מנהיגי ארץ,

אין אונים ליושבי קרת,

רק הנווט יצילנה,

אם רק ימצא מדרך לרגלו

ויושיע.