ילדה מתרקבת וילד יפה

יושבים על קודקוד, מחפשים ת´קצה.

הוא מחבק והיא נאנחת,

קשורים לחכות

לשנה הרווחת.