כר הירק אדום מכוסה.

גן הירק בורד לוטה.

רעפים יעטרו את הגג בירוק,

ואודם הרהט בלובן מתוק.

 

גג השמים כחול יחמוק.

ענן את העמק לשניים יחלוק.

והלאה באופק הקו נעלם,

עוברים הם בסך הזוג וכלבם.

 

היום לאיטו את עיניו יעצום.

האופק ליבו יצבע באדום.

יפהק אז הגבר בידה יאחז.

נושאת היא אותו וקלות תיעכז.

 

תפתח אז דלתם וכלבם יעלוז.

מזונו יטרוף עד שיגוז.

והזוג לחדרם לאיטם יטפסו.

את הנר יכבו, עיניהם יעצמו.

 

ושרפים כנפיהם פורשים לאיטם.

אל עולם ידאו לשמור חלומם.

וחיוך נעורים על פניהם מאושר.

עד הבוקר שמורים חייהם ממשמר.

 

זכויות שמורות - יואל מצגר