עששית האם לימין צנחה

עז מבטו של האב.

אך הילוד עיניו עצומות

ותאוות האב לא עצמה.

בנותיו ליד הדלת סמוכות,

הסבתא תיטור

על הדלת תשמור,

צריחות העולל

את הדמי בוקעות,

האם כוחותיה כושלים,

האב את סדיני הלובן יאסוף

רבה חמלתו על דרכו של עולם.

עיני הבנות בורקות

הן זה בן זכר,

ושמחת האב, וכאב האם

את סופה של הדרך יחרוטו,

הן יורש לו קם.

 

זכויות שמורות - יואל מצגר.