אנו והים בסוף שבוע

 


זה כמו לחפש פורקן

לסכם שבוע מחיינו,

ישנם הבולטים עם זקן

ויש המגלחים את רגלינו.


השומן על עודפי המשקל

:ניכר ברוב מבינינו,

הוורידים הורסים כל עמל

כאומרים היכן נעורינו?


על כל היופי והכעור

בליטוף החמה מדלגת,

היא לא תעשה כל ביעור

בשורפה כל חלקה כעורגת…

 

                                                   19.8.06