יום יבוא

גופך כמו עבד וותיק

ימצא מעוז לומר - די

בלי רשות שלך, שבפה

אך בהכרה שגם  בלבך ראוי הדבר

די

כבר עברנו הרבה אני ואתה

אינני באמת שייך לך

די

שכב כאן, עצום עיניך

אל תזוז

די