ליליאנה ברולין

כותבת שירים...מצצירת כשיש זמן.. לפני צבא...

נשיקות שלא פיזרת

המילים החrות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה