בסיעתא דישמיא מלאך שהוא אדם אדם שהוא אתה אתה ואני שנינו אני שהיא עפר עפר שהוא כלום