ושוב נשבר אני על גלי האהבה אך מה זה??? החטא אחז בי שוב!!! מה אעשה?? נפלתי מרצון!!! פשוט כך?? איך יתכן דבר כזה?? מה עשיתי רע שואל אני... והתשובה מזמזמת באזני... כיבוד הורים, לשון הרע, רכילות, שמירת העיניים, מראות אסורות, ביזוי כבוד ת"ח והרשימה ממשיכה... ואני עומד מול כל אלה ואומר "למה יצרתני אבי???" "למה???" וקול פנימי בי זועק בשביל שתתקן הכל!!! בשביל זה!!! 'לתקן עולם במלכות שד-י' ואני נופל מדחי אל דחי ודמעה מנצנצת בעיני ואני בוכה... למה הנסיונות האלו? וקול זועק בי!! ורעד אוחז בי!!! ואני משתומם! נדהם! נפעם! אור גדול אוחז בי... אור שמחה של חיוך קטן... חיוך שאומר 'אין יאוש רק בשמחה' ואני מתעודד מתרומם הולך ועולה כי אי אפשר לעצור את עבודת ד' בשמחה