ארץ אשר אהבתי

שדודה ביד זרים,

ומתי אזכה לחונן עפרה

של עבר הירדן המזרחי?

 

ארץ אשר אהבתי

נתנה חינם לבני עולה,

ומתי אשוב לחופה

של ימית המעטירה?

 

ארץ אשר אהבתי

אשר היתה ואשר תהייה,

לא שכחתי ולא אשכח

חלקייך שנשכחו בידי כל.