זה מציק וזו צועקת,

זה בוכה וזה מכה,

זה משך לה בצמות,

והיא הרימה צעקות

והוא תפס ת´נדנדה,

וזה קיבל מזה מידע

ושוב-מכות כי הוא קילל,

ושניים רבים כי השלישי התחיל,

והכל ב"ה עובד פעיל.

..

מי פילל ומי ילל?-

 

ברוכים הבאים לגנון

של מדינת ישראל.