ילדה שמחה, מוצלחת, בטוחה,

לבוש מדים אכזר הרס את עתידה,

שבר כלי, המנסה להבנות שוב מחדש,

חנק הרעיל את שמחתה אותו נחש.

 

היא מחפשת בתוכה, אמון באנשים,

היא לא רוצה, לא מחפשת עוד להאשים,

את נסיונה התם ניסתה עם החוקים

עכשיו כל לילה מנסה היא שוב ושוב בסיוטים,

 

במגע מיותר, בחיוך אכזר,

מחק אישיות של נערה בתולית,

שרצתה לעזור, לשרת האומה,

ועכשיו נפשה מנסה לחיות מתוך האדמה..

 

הוא ניסה, הוא השפיל, הוא ניצל סמכותו,

בשם החוק-איך הגעת כל כך נמוך?

נמוך ורחוק?!?!

 

בת ח"י שנים, ובקושי חיה,

מחייכת בכח, מסתתרת נפשה

מתחת לסיבי זקנה שעטפוה פתע,

בת ח"י שנים וכמוה, כמעט מתה..

ונמתח לו אט אט החוט,

והיא שכמוני היתה

בת שירות...

 

*ההטרדות המיניות, שמוחקות אנשים, נחשפתי פתאום דרך חברה בשירות,

ה´ ירחם..

.