אולי אין כאן מלים, פורצים, נבועים, יש מעט תקווה. אנשים נוברים (נבורים), סיבה טובה לאמון באות הכתובה בספרים. דיו על גבי נייר קרום, דף מקומט, הערות שוליים,(אנושיות) שאר סימנים יביאו, כן, אני בטוח לשמחת-השירים.