ואז...

אז הכל נראה תפל.

מה הטעם? היש טעם?

וזו אותה כמיהה לעוד מבט אפל

לחוש בו שוב. עוד פעם. רק עוד פעם.

וצולל.

הלב.

אל התחתית.

ומנתר.

ומפרפר.

והכמיהה. והתמיהה. והסיכוי –

שבים כמו גל שמסתחרר ומערבל ושוב מציף,

עוטף הכל בטעם של פיתוי

לרוץ אל הרכבת. לרציף.

אולי

יהיה

ושוב שכח.

פרחים.

נבוך...

וריחני,

כל כך.