אולי לא תמיד היית,

כשנזקקתי לחיבוק.

ואולי לא תמיד רצית,

להבחין שיש ריחוק.

אבל אני תמיד זוכרת,

את אותם זמנים טובים,

הייתי כׁה מאושרת-

כשחשבנו שמאוהבים.

מישהו לבכות איתו,

חבר קרוב, אהוב.

מישהו שתמיד יתמוך,

כשמרגישים קצת עצוב.

מישהו לבכות עליו,

כשזה לא נועד להיות.

להזיל דמעה או אלף-

ולהמשיך לחיות.