מתחת לפני השטח אנחנו שומרים אהבות

מתחת לפני השטח אנחנו שומרים אכזבות

מתחת לפני השטח אנחנו שומרים חלומות

מתחת לפני השטח מתגלה האמת

האמת שמתחת לפני השטח תתגלה בזמן שמעל פני השטח