כולם דומים,

וכולם שונים.

אנשים ייחודיים,

הם סתם חקיינים,

בחליפות מוצלחות.

אך מאחורי כל אותן מסיכות,

מסתתר לו השקר הכי גדול.

האדם הוא מה שעושים ממנו,

והוא איננו כל יכול.

כל האנשים,

מדביקים תוויות,

ממהרים לשפוט,

הם לעולם לא עושים טעויות!

אך מי שבאמת מתאמץ לראות,

מכיר כבר את השקר הכי גדול.

אנשים רוצים להשתייך לחברה,

או להתבדל ממנה,

זו כבר חברה אחרת,

ומי שלא לכאן או לכאן,

סתם "חי בסרט".

אך השאלה האמיתית,

והגדולה ביותר,

האדם שמאחורי שקריו מסתתר-

האם הוא באמת אדם?

ואולי זוהי המהות של להיות "יצור עליון",

והאמת פשוט קשה לנו מידי,

ולכן יש לנו-"דימיון".