באין בית

גם שורות זיתים

גם אדמה נעימה לרגליים

גם כמה חרקים מקפצים

הם ביתי

 

באין בית

הנשמות מהירות

 תמיד

המחשבה בורחת

נשארת מאחור

 

באין בית

בבלי דעת

התפילה מכוונת לבית המקדש

תמיד

 

באין בית

כל העולם כולו ביתי

 

וכבר הבנתי

עדיף בלי בית מאשר בבית בלעדיו