אני חש געגועים

ממש כמו של ההמומים

אשר אינם יודעים על מה ועל מי

מדוע ואיך ולמי

 

לבי אינו פגוע

ואין לבי פצוע

רק ריקנות וכמהון

כמו שאומר הפתגם

כשמאבדים אוצר לפתע מרגישים בחסרונו

ובחסרונו מרגישים את נוכחותו

ואין זה פלא שאני מתגעגע