קול שירת הדרור עולה מן העצים,

 מזמור הלל רוחות

כחמת חלילים.

תווי עלעל רוכנים על הארץ הנצחית [המנצחת],

מחטי האורנים

פורטים על צוף כלניות.

מגל איכר כינור לצד כיסוף מיתר,

וחרש שיבולים

דוּאט עמוק, שירת מז'ור.

עבים יצאו מחול, הניבו המטר,

בשורת בוא האביב

פצתה קולה אל המרום.