יפת מראה אהובתי,

מקול בכיה יפול כוכב.

 

פרחי אביב בשערה,

גם בשלהי ביאת הסתיו.

 

עינה רכה כקני הסוף,

המשייטים על שפת אגם.

 

הילה עוטפת את ראשה,

ככלות תקוות,אהבתם.