יושבת בבית

הכסא

קוראת עיתון

וזרם של אינפורמציה

יורד

למטה

עם השתן הצהוב