תודה לא בן פולק על העריכה

 

קולמבוס גילה את אמריקה

לפני מאתיים שנה

אני גיליתי אותה

לפני שלוש שנים.

 

בחוף של מליבו

גולשת אבל על גלגליות,

הרוח מפנקת אותי

אני במשקפי שמש

העולם בידיים שלי.

 

בחוף של מליבו, אני ביכטה של טוני

יחד עם קרן, שותים דברים טובים

אוכלים דברים מצויינים

מדברים במבטא ישראלי.

פוגשים את כריס ואלכס

השווים.

קוקטייל פארטי.

 

כבר גמרתי להיות או פר

אני ברשותי העצמית

רוצה לחגוג

לבלוע ת'עולם.

בחוף של מאליבו

הכל מתאפשר.