אחוזה היתה לידידי בפלח השומרון בבנו בכורו יסדה ובְצְעִרוֹ הציב דלתיה. מעשי ידיו טובעים - בים הטמיון עמל חייו נגדע היה כבאושים. את צְעִרוֹ שִכֵל בלהט מלחמה ראשית אונו נתן חייו למען לול ורפת, ועתה - התקחו את אמא אדמה? אמו שלו, יולדתו, היתה שפחה נחרפת? איכה היתה לזונה אחוזתי הנאמנה ביתי שלי לנצח נצחים ועתה - מרצחים. אודך ה' כי אנפת בי.