קיצור חיי אדם בחפציו הארוזים:
"מיץ אשכוליות", "רסק עגבניות", "ירקות מובחרים"
מבחוץ – ומבפנים:
ספריי, בגדיי, זכרונותיי, כל צרכיי.

משוטט בסביבת דירתי החדשה
מגשש אחר המקומות החשובים
מודד את הצעדים לאוטובוס
רואה במקרה דואר, משרד פנים.

עורך את הדירה לקלוט אהוב חדש
ושוב אותו סיפור, דרך גבר בעלם:
מקומות חשובים
צעדים מדודים
משרד פנים
דואר.