מי הוא זרע ישראל?

ועל מי נשיר הלל?

ועל מי נישא תפילה,

כפרה ומחילה?

 

אלה שסבלו שרב,

אלה ששתו גשמים,

אלה שהלכו לקרב,

אלה ששפכו דמים.

 

על כאלה שנפלו ולא קמו משוכבם,

שלבית עלמין הובלו אך בחוץ נכרה קברם.

 

אלה שאימם אינה...

אך סטטיסטית... דווקא כן

הם בעם, הם במדינה

יהודים לפי שכן...

 

מי הוא זרע ישראל?

ועל מי נשיר הלל?

ועל מי נישא תפילה,

כפרה ומחילה?

 

תשאלו את דת משה

שהרג את הנושה

וברח אז למדיין

ומינה עצמו דיין.

תשאלו את הקברן

שלפני גדר השאיר

גוף בן ישראל איתן

בו משה אינו מכיר.