הַמְשוֹרֵר - כּוֹחוֹ בַּעֵט,

בַּדְיוֹ אֲשֶר בַּקֶסֶת, בַּנְיָיר,

וּכְּשְהַכּוֹחַ מִתְפַּרֵץ - הִינוֹ מֵאֵט,

עוֹצֵר בַּצַד, שוֹכֵחַ רֵגַע מְהַשְאָר.

זְמַנִית, דָבָר עוֹד בִּשְבִילוֹ אֵינוֹ חַשוּב,

אֵינוֹ קַיָים, אֵינוֹ מַשְמִיעַ יְבָבָה...

וּמַבַּעוֹ - כְּמוֹ הַיָה מַבַּע תַּמִים שֶל כְּרוּב -

מַבַּע של כְּרוּב - שְבּוֹ בוֹהֶקֶת לָה הַלְהַבַה.

הַכּוֹחַ - לְעִתִים לְאַט-לְאָט,

וְלְעִתִים בִּמְהִירוּת - לוֹכֵד אֶת כָּל גוּפוֹ,

וְהוּא אוֹחֵז בַּעֵט, כְּמוֹ הַיָה אוֹחֵז בַּקַת

של נֶשֶק, הַמַרְטִיט אֶת יַרְכְּתֵי וּפַּאַתֵי גוּפוֹ.

 

הַדְיוֹ צוֹרֵב, פוֹצֵעַ הַנְיָיר, מַשְאִיר בּוֹ צַלַקוֹת,

הַעֵט עוֹשֵה אוֹתַן דְשֵנוֹת, עִם גוֹדֶל, רוֹחַב וְצוּרָה

וְהַנְיָיר סוֹפֵג את כָּל אוֹתַן צוּרוֹת שוֹנוֹת,שְתַכְלִיתָן מַלְקוֹת,

וְאֵין לוֹ מִישֵהוּ, אֲשֶר יוֹצִיא אוֹתוֹ מִן הַצָרָה.

 

זְרימַת הַכּוֹחַ עוֹד קוֹלַחַת בְּעוֹרְקֵי הַמְשוֹרֵר,

הוא מְקַפֵּץ אַט-אַט, סָביב-סָביב, יוֹשֵב עַל הַכִּיסֵא

מוֹצֵא פֵּירוּר אַכִיל - לוֹעֵס וּמְפוֹרֵר,

מַבָּט סָביב... אֶת הַכָּתוּב בַּיָד הוא מְכַסֵה.

סוֹבֵל הוא, וְעִם זאת מַרְגִיש חָזָק

בִּגְלָל הַכּוֹחַ, הַכָּל-כַּך רוֹצֶה לַצֵאת.

אִם לא יִיתֵן לוֹ - הוא יָרְגִיש בַּמַחֲנָק,

לָכֵן עַדִיף לִכְתוֹב, לַרֶגֶש לְצַיֵית.

וְזֶה הַכּוֹחַ - הוא דָבָר פִּלְאִי, דוֹמֶה אֵין לוֹ,

כַּמוֹהוּ אֵין, וְאֵין תַחְלִיף, וְאֵין אַחֵר.

תָּמִיד הוֹפֵך וּמְשַנֵה הוא עוֹלָמוֹת – וְלְעִתִים גָם לא...

תִּקְוָוה אַחָת - שְכּוֹח זֶה לא יִיגַמֵר!