לא יכולה להפסיק לחשוב

קוראת את שירך וממשיכה לאהוב

תפסת את ליבי ואת מחשבותיי

רק עוד נשאר, שתפנה אתה אליי

 

אך אינך יודע. עתה שאתה הוא

שאליך נשואות עיניי

האם לומר?

שרויה אני בפחד והתלבטות?

איך אשלוט על מילותיי

 

אף לרמוז אני פוחדת

פן תבהל ותברח

וכך עוד אהבה תהפוך כוזבת

מפחיד אותי לחשוב על כך

 

אולי בבוא היום תדע

 

ובמקום להיות שרוייה לבטיי

תגאל אותי מהם ותפנה אתה אליי