בעולם של ערפל זוהר

בעולם של ייראה

איך מבדילים

בין אוהב לאויב?

 

האם אדם

שעשה משהו טוב

תמיד נחשב הוא לאוהב?

 

ואם מישהו ממך לא מרפה

ואחריך רודף

האם דוקא נחשב לאויב?

 

בעולם של ערפל זוהר

בעולם בו פחד סובב

כיצד מבחינים

בין אוהב לאויב?