הכל רטוב

הכל טחוב

או שיבש

מים ואש

 

לחץ מתח

ב-לא-גן

רצים אצים

משם לכאן

 

ים,שמיים

יבשה

ללא כל קשר מופיעה-

 

אולי אין קשר למילים

כי ככה זה כשלחוצים

אבל דוקא יצא מזהיר

אם הלחץ מתבטא לו

בשיר