פוסע אני ברחובות הריקים ופניי אל הריק שמיים קודרים ממעל חשרת עבים עלי יקום ליבי קודר וחתום אשדות רגשותיי סכורים חושק אני שפתיי ונפשי עליי הומייה והנה גשם על הארץ ניתך ומרטיב אותי את כל כולי מבגדיי ועד לשד עצמותיי אין פנאי לרגשות עזים ככל שיהיו מוצא אני קורת גג מגוננת אני מוגן מזעף הגשם שבחוץ אך כעת משהו בפנים נפרץ פתע מרטיב משהו את פניי ואין זה הגשם הניתך 2001