מימיני

בוהק

כעין החלב

משמאלי

אופל

כעין הדיו

מעלי

יד נעלמת

מתחתי

 גווילי אש

אותי טובלת

בי כותבת

אתיות אותיות .