שערים נפתחים שערים נסגרים

איך עברנו?

תיקו.

הספק ניצח שוב, הפעם אותם.

אדירה היא ממלכת הספקות,

אין איש יוכל לשלוט בה,

רק זרעת... נשבה רוח אפית

והנה גם אתה נזרעת...